Regulamin

Internetowe Laboratorium Fizyki jest dostępne dla każdego, zarówno dla studentów, uczniów jak i dla osób indywidualnych.

Jeśli któreś z możliwych do wykonania ćwiczeń nie jest aktualnie realizowane, osoba która znalazła się na naszej stronie laboratoryjnej, może zrealizować to ćwiczenie z pełnymi uprawnieniami operatora, umożliwiającymi sterowanie eksperymentem. Jeśli ćwiczenie to jest już realizowane przez kogoś innego, może oglądać działanie układu pomiarowego za pomocą obrazu uzyskanego z kamery umieszczonej w pobliżu stanowiska pomiarowego, może obserwować wyniki pomiarów, a także brać udział w rozmowach prowadzonych za pomocą Chata.

Uzyskanie uprawnień operatora w określonym, z góry wybranym czasie, wymaga zarezerwowania sobie tego terminu. Zasady i sposób rezerwacji podane są na stronie REZERWACJE dostępnej dla zalogowanych użytkowników. Po uzgodnieniu terminu i czasu realizacji ćwiczenia osoba ta dostanie hasło umożliwiające jej zalogowanie się na uzgodniony czas do stanowiska pomiarowego jako operator. Po tym terminie uprawnienia operatora wygasają i inny operator (o ile zarezerwował sobie termin) może realizować ćwiczenie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Kapitał Ludzki)
Copyright © 2009-2011 Internetowe Laboratorium Fizyki