Twórcy

 • Pomysłodawca i koordynator: doc dr Jan Grabski
 • Kierownik projektu: dr Przemysław Duda
 • Wykonawcy:
  • inż. Patryk Bąkowski
  • mgr inż. Jacek Bzdak
  • mgr inż. Mikołaj Kubicki
  • mgr inż. Mikołaj Olszewski
  • dr inż. Paweł Stępień
  • mgr inż. Dariusz Tefelski
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Kapitał Ludzki)
Copyright © 2009-2011 Internetowe Laboratorium Fizyki