Główna kamera laboratorium

Lista kamer doświadczeń

Link Tytuł Opis Doświadczenie
Zobacz Kamera doświadczenia rentgen
Zobacz Kamera doświadczenia frankhertz
Zobacz Kamera doświadczenia photoelectric
Zobacz Kamera doświadczenia electricresonance
Zobacz Kamera doświadczenia compton
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Kapitał Ludzki)
Copyright © 2009-2011 Internetowe Laboratorium Fizyki