Zjawisko fotoelektryczne

Badanie emisji elektronów z powierzchni przedmiotu w skutek jego oświetlenia.

Podstrony:

Kamera:

Kamera doświadczenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Kapitał Ludzki)
Copyright © 2009-2011 Internetowe Laboratorium Fizyki